ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΑΣ

Γουβιά, Κέρκυρα Ελλάδα

Small scale renovation works at the buildings, docks and surrounding areas

Open description

Scope of Works: Small scale renovation works at the buildings, docks and surrounding areas.

Client: D-MARIN