Η Εταιρεία

Η ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ δραστηριοποιείται από το 2010 με ιδιαίτερη επιτυχία σε ολόκληρο το φάσμα των κατασκευών, με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο της κατασκευής ξενοδοχειακών μονάδων 4* και 5*, πολυτελών κατοικιών, τραπεζικών καταστημάτων και καταστημάτων εμπορικού ενδιαφέροντος καθώς και σε υπηρεσίες Project management & Cost management.

Η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια πορεύεται ακολουθώντας το τρίπτυχο «ποιότητα – αξία – χρόνος». Εγγυόμαστε την άριστη συνεργασία όλων των μερών που εμπλέκονται σε ένα έργο (ιδιοκτήτης, σχεδιαστής, κατασκευαστής, υπεργολάβοι κ.α.). Επιπλέον εξασφαλίζουμε κοστολογική διαφάνεια, παράδοση εντός σφιχτών χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και τη μέγιστη δυνατή ευελιξία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, παρέχοντας ένα τελικό προϊόν αυξημένης ποιοτικής αξίας που θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Το άρτιο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών της αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχία οποιουδήποτε project. Αυτό εξάλλου πιστοποιεί η συνεχώς ανοδική πορεία τόσο των οικονομικών της μεγεθών όσο και του χαρτοφυλακίου έργων σε όλη την ελληνική – και όχι μόνο -επικράτεια.

Ανθρώπινο Δυναμικό:

Αρχιτέκτονες
Πολιτικοί μηχανικοί
Μηχανολόγοι μηχανικοί
Τοπογράφοι μηχανικοί
Οικονομολόγοι τεχνικών έργων